محصولات

زانو ۹۰ کوپلی ۱۶*۱۶ BTS

کاربرد: در لوله کشی ساختمان *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی

پروژه های در حال اجرا

آخرین مطالب